1 pjecerHer er nogle udvalgte pjecer, som du kan læse nærmere.

De kan downloades gratis.

Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger
(Sundhedsstyrelsen)

 Det gode indeklima hos dig, der er overfølsom
(Astma-Allergi Forbundet)

 Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig?
(Velfærdsministeriet)

 Status og perspektiver på indeklimaområdet
(Miljøministeriet)

 Energiløsninger til klimaskærm
(Videncenter for energibesparelser i bygninger)

 Sundt miljø i boligen
(DEAS Ejendomsadministration)

 Køl af og varm op med faseskiftende materialer
(SBI – Aalborg Universitet)

 Vejen til styrket byggeri i Danmark
(Regeringen)

 Indeklima – Bygningsreglement 2010
(Dafolo)

 Nyt hus – det gode indeklima
(Jordportalen)

 Bo sundt – en pjece om vejen til et godt indeklima
(HD Ejendomme)

Standsning af opstigende grundfugt
(Vandex)

Udvendig vandtætning: Fundamenter og terrændæk
(Vandex)

Vådrum
(By og Byg)

 Skimmelsvampe i bygninger
(By og Byg)

 Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen
(By og Byg)

 Er din bolig muggen?
(By og Byg)

Øvelsesvejledning til mikroorganismer: Svampe
(Jens H. Petersen)