Dansk Fugt står for nedrivning af hus

Dansk Fugt - Nedrivning af husDansk Fugt tilbyder alle former for nedrivning af bygninger og dele af bygninger.

Nedrivning af huse og andre bygninger kræver hensyntagen til en lang række forhold. Først og fremmest skal sikkerheden naturligvis være på plads i forbindelse med nedrivningsopgaver.

Der skal tages højde for farlige situationer, og i mange tilfælde er der også omkringliggende bygninger at tage hensyn til.

Vi står for alle slags nedrivninger og rydninger

Vi påtager selvfølgelig totalnedrivninger af aldrende og kondemnerede bygninger. Desuden står vi for indvendige rydninger af lokaler – såvel i beboelse som i erhvervsejendomme. Også “kirurgiske” nedrivninger af helt specifikke elementer af eller i en bygning klarer Dansk Fugt uden problemer.

Nedrivning af forurenede bygninger er et kapitel for sig. Vi bortskaffer miljøfarligt affald, herunder asbestaffald, PBC, bly og clorerede parafiner efter gældende forskrifter. Vores ydelser omfatter også nedbrydning og oprydning efter brandskader og vandskader.

I øvrigt lægger vi stor vægt på affaldssortering og tilstræber at størstedelen af materialerne fra nedrivningen kan anvendes i anden sammenhæng ved en senere lejlighed.

Ved større nedrivningsentrepriser samarbejder vi med kompetente partnere. Men Dansk Fugt er naturligvis din eneste aftalepartner, og vi står inde for, at nedrivningsopgaven bliver udført til punkt og prikke.

Kontakt Dansk Fugt