Skadeservice - følgeskadebekæmpelse -renoveringDansk Fugt står klar med Skadeservice

Skadeservice tilbyder følgeskadebekæmpelse og renovering efter:

  1. Brandskader
  2. Vandskader
  3. Fugtskader
  4. Stormskader

Døgnbemandet vagtcentral

Den døgnbemandede vagtcentral tager imod opkald:

  1. direkte fra forsikringsselskabers kunder
  2. fra brandmyndigheder
  3. direkte fra virksomheder
  4. fra private husejere
  5. fra lejere

Skadeservice inden for 60 minutter

Inden for 60 minutter – uanset skadestedets beliggenhed – ankommer vagtlederen til skadestedet. Skadens omfang dokumenteres med fotos.

Skadeservice styrer oprydnings- og renoveringsopgaven fra start til slut, inklusiv den nødvendige rådgivning om f.eks. valg af metoder og muligheder.

Kontakt Dansk Fugt