Forebyggelse af skimmelsvampDansk Fugt udfører forebyggelse af skimmelsvamp

Tidligere blev vækst af skimmelsvampe mest betragtet som et teknisk og æstetisk problem med misfarvning af materialeoverflader og lugtproblemer som de væsentligste ulemper.

Fugt er afgørende for vækst af skimmelsvampe i bygninger, da bygninger både ude og inde til stadighed og i hele deres levetid er udsat for fugt. Den stærkt øgede fokus på skimmelsvampens påvirkning af menneskers helbred nødvendiggør en langt større opmærksomhed på at forebygge og bekæmpe skimmelsvampe i bygninger. Materialer oplagres og transporteres ofte på en uhensigtsmæssig måde, så de allerede inden byggefasen er angrebet af skimmelsvampe.

Vedligeholdelse af eksisterende bygninger – især offentlige ejendomme – har gennem mange år været præget af for lave budgetter og manglende fokus på skimmelsvampe. Det har givet anledning til, at større skimmelangreb har kunnet udvikle sig både i byggefasen og i driftsfasen. Når skaden er sket, skal problemet tages alvorligt, og arbejdet med behandling og forebyggelse af skimmelsvamp skal gribes rigtigt an.

Skimmelsvamp behandling af ventilations- og airconditionanlæg

Når skimmel og svamp slår rod i et hjem eller i en bygnings airconditionanlæg eller ventilationssystem, blæses/recirkuleres de sundhedsskadelige skimmelsporer gennem bygningen.

En antiskimmelsvamp som eksempelvis produktet Concrobium kan forstøves ind i ventilationssystemet som en tåge og efterlader en antimikrobiel coating, som indkapsler og dræber eksisterende skimmelsvamp samt bidrager med at forebygge fremtidig vækst.

Forbehandling af byggematerialer

Concrobium tilfører byggematerialer ekstra beskyttelse mod angreb af skimmelsvampe og er derfor ideelt at anvende under renovering, ombygning eller nybyggeri. Den ekstra tid, det tager at imprægnere byggematerialer mod angreb, forhindrer alvorlig skimmelvækst, og dermed undgås efterfølgende høje omkostninger til skimmelsanering.

Fogger (tågesprøjte)/Cyklon

En fogger/cyklon, forstøver Concrobium til en fin tåge, som hurtigt og jævnt coater overflader. Fogging er ideel til store områder (f.eks. hele kælderetager, værelser, loftskamre, krybekældre m.v.), hvor man ønsker at skimmelsvamp behandling af hele arealet, men hvor det er upraktisk at spraye manuelt. Fogging er også en effektiv måde at behandle områder, som er svært tilgængelige, såsom kvister og krybekældre.

Har du mistanke om fugtskade i din ejendom?

BESTIL FUGTKONSULENT