Behandling af vandskade

En vandskade kan være vældig invaliderende for en families hverdag. Vandskader har forskellige faser, hvorfor der kræves en hurtig indsats.

I den første fase af vandskaden påvirkes gulvet nedefra. En hurtig indsats i denne fase vil reducere skadens omfang og som følge deraf også omkostningerne. I anden fase påvirkes vægge i bebyggelsen, og omfanget af vandskaden kan ses på vægge, møbler og andet indbo.

I de følgende faser vil man kunne se, at vækst af skimmelsvamp og mikrober vil begynde at strække sig til andre steder i hjemmet eller bygningen. Hvis denne fase af vandskaden indtræder, kræves det, at en omfattende plan iværksættes sammen med fagfolk og entreprenører.

Er der vandskade i din bolig? Kontakt os allerede i dag, som kommer vi ud og hjælper.

 

Kontakt Dansk Fugt