Dansk Fugt - tørissprængningDansk Fugt fjerner skimmelsvamp med tørissprængning

Dansk Fugt råder over komplet udstyr til tørissprængning, hvormed vi kan fjerne skimmelsvamp, restprodukter efter røg og brand, hårde fedt- og olieprodukter fra maskiner samt skimmel fra alle overflader.

Den store fordel ved tørisprocedurer er, at du undgår skader på omkringliggende overflader og inventar, herunder ledninger og rør.

Har du mistanke om fugtskade i din ejendom?

BESTIL FUGTKONSULENT