Tørissprængning

Dansk Fugt - tørissprængningDansk Fugt fjerner skimmelsvamp med tørissprængning

Dansk Fugt råder over komplet udstyr til tørissprængning, hvormed vi kan fjerne skimmelsvamp, restprodukter efter røg og brand, hårde fedt- og olieprodukter fra maskiner samt skimmel fra alle overflader.

Den store fordel ved tørisprocedurer er, at du undgår skader på omkringliggende overflader og inventar, herunder ledninger og rør.

 

 

Kontakt Dansk Fugt