Asbestsanering - Asbest fjernelseAsbestsanering af bygninger

Asbest findes stadig i en række bygninger i Danmark – herunder i institutioner, haller og skoler.

Dansk Fugt tilbyder at fjerne den farlige asbest. Vi er specialister i asbestsanering, og hjælper dig gerne, hvis du har en udfordring med asbest i din ejendom – eksempelvis i forbindelse med ældre rør, ventilationsanlæg, beholdere, lofter m.v.

Dansk Fugt råder over det nødvendige materiel til asbest fjernesle, og vores medarbejdere er opdateret med de seneste asbestkurser, ligesom vi naturligvis arbejder med state of the art udstyr inden for frisklufttilførende åndedrætsværn.

Miljørigtig asbest fjernelse

I forbindelse med asbestsanering udfører vi asbestanalyser og sørger naturligvis for lovlig bortskaffelse af asbestaffald efter gældende miljøforskrifter.

Under udførelsen af arbejdet følger vi desuden de vidtrækkende krav, som stilles af Arbejdstilsynet.

 

Kontakt Dansk Fugt